top of page

Zásady ochrany osobních údajů
BosomiFitness aktivně dbá na ochranu práv a soukromí lidí, kteří s ní sdílejí
informace. BosomiFitness plně respektuje vaše právo na soukromí. S výjimkou
situací, kdy je k tomu BosomiFitness nucena zákonem, nebude BosomiFitness
shromažďovat žádné osobní údaje o vás na těchto webových stránkách bez vašeho
souhlasu. (Například vyšetřování trestného činu nebo porušení zásad, postupů nebo
pokynů organizace.)

bottom of page