top of page

Vylouceni odpovednosti

Informace na webových stránkách BosomiFitness jsou, v době jejich zveřejnění,
podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné. Změny vnějších okolností
mohou mít za následek, že BosomiFitness přehodnotí své informace na webových
stránkách a dojde ke změnám.

bottom of page